Protokoll

Protokoll samt den samlade dokumentationen över hela fallet publiceras efter det att domstolen avslutat ett mål och fattat beslut.

Hitta ICJ:s protokoll

  • Protokoll finns publicerade i serien Pleadings, Oral Arguments, Documents.
  • ICJ basic texts and publications. Forskningsguide av Dag Hammarskjöld library, New York.