Verksamhetsberättelse

Internationella domstolen lämnar varje år en verksamhetsberättelse till generalförsamlingen för granskning. I den ges en kort redogörelse för de ärenden som tagits upp av domstolen under året.

Hitta verksamhetsberättelser

 • Verksamhetsberättelsen ingår som nr 4 i serien Supplements to the Official Records of the General Assembly.
 • Verksamhetsberättelsen finns i fulltext sedan 1985 som Annual Reports på Internationella domstolens webbplats.

Domar och beslut

Internationella domstolen sammanställer rapporter över sina domar och beslut med engelsk och fransk text.

Hitta domar och beslut

Protokoll

Protokoll samt den samlade dokumentationen över hela fallet publiceras efter det att domstolen avslutat ett mål och fattat beslut.

Hitta ICJ:s protokoll

 • Protokoll finns publicerade i serien Pleadings, Oral Arguments, Documents.
 • ICJ basic texts and publications. Forskningsguide av Dag Hammarskjöld library, New York.

Bibliografi

Domstolen publicerar regelbundet en bibliografi - Bibliographie de la Cour internationale de Justice - Bibliography of the International Court of Justice - som förtecknar publikationer som är relevanta för dess arbete.

Hitta bibliografier

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-11