Pressmeddelanden

FN publicerar pressmeddelanden varje dag. Dessa ses inte som officiella dokument men ger snabb och värdefull information om bakgrunden till viktiga beslut och skeenden. Denna information är den obearbetade källan, innan dokument ges ut i officiell version.

Hitta pressmeddelanden och nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-15