Dagens program

Program för dagens möten publiceras varje dag i Journal of the United Nations av Journal Unit of the Department for General Assembly and Conference Management.

Journal of the United Nations är en förteckning över verksamheten vid FN:s högkvarter en viss dag - vilka möten som hållits, när och var, vilka ämnen som diskuterats och vilka handlingar som ligger till grund för de här diskussionerna. Den ger en komplett förteckning av de officiella dokumenten som utfärdats den dagen och en sammanfattning av föregående dags möten. Tidskriften innehåller också en lista av Sekretariatets webbplatser. Tidskriften finns som en flerspråkig, digital version.

Löpande information ges via pressmeddelanden.