Generalförsamlingen

Generalförsamlingen är det centrala huvudorganet i FN. Det är det enda FN-organ där alla medlemsstater är representerade. Många frågor som tas upp i andra huvudorgan eller underorgan hamnar till sist i generalförsamlingen för avgörande.

Generalförsamlingens uppbyggnad

De flesta medlemsländer sänder särskilda delegationer till generalförsamlingen. I den svenska delegationen ingår cirka 20 personer. Det är politiker, handläggare från utrikesdepartementet och andra departement samt representanter för fackliga och andra organisationer, t ex Svenska FN-förbundet. Delegationen leds av landets FN-ambassadör. Alla delegationsmedlemmar utses av ländernas egna regeringar.

Varje år väljs en ordförande till generalförsamlingen, som leder församlingens möten.

Generalförsamlingens  arbete

FN:s ständigt pågående arbete utgår till stor del från generalförsamlingens beslut. Det arbetet sker genom:

Mer om Generalförsamlingen

Generalförsamlingens dokument har följande koder

A/

Generalförsamling

-/

Sessionsnummer

-/

Ordningsnummer

Ex.

A/52/17

För perioden 1946-1975 räknades ej sessionsnumren utan alla dokument hade ett ordningsnummer fr o m 1946- ex. A/9601

Litteratur

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15