UNV

FN:s volontärprogram - United Nations Volunteers, UNV - upprättades av generalförsamlingen 1971 som ett volonärbaserat underorgan. Huvudkontoret ligger i Bonn i Tyskland.

Verksamhet

Volontärprogrammet startades för att

 • fungera som en operativ partner inom utveckling och biståndsprojekt runt om i världen
 • ta vara på det kunnande och de erfarenheter som finns bland dem som arbetar på volontärbasis.

Volontärer

Programmet administreras av UNDP, som upprättat ett register för femton olika yrkesgrupper. Kandidaterna delas även upp i olika kategorier beroende på utbildningsnivå och yrkeserfarenhet.

För att bli FN-volontär krävs generellt

 • relevant erfarenhet från arbete i fält
 • att man är minst 25 år gammal
 • akademisk examen.

UNV tillför numera många erfarna yrkesspecialister till FN:s arbete i utvecklingsländerna.

Mer om UNV

 • Information om volontärprogrammets organisation och verksamhet, nyheter, dokument och rapporter i fulltext finns på UNV:s webbplats.
 • Årsrapporten finns i fulltext på UNV:s webbplats.
 • Rapporten State of the World's Volunteerism innehåller en redogörelse för volontärernas insatser för utveckling och förbättrade levnadsförhållanden i världen samt ger förslag och visioner inför framtiden.
UNV logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15