UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC grundades 2004. UNODC är det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet. Huvudkontoret finns i Wien men organet verkar på plats genom sina över 150 fältkontor ute i världen.

Verksamhet

De tre hörnstenarna i UNODC:s arbete är

 1. forskning och analyser om droger och brottslig verksamhet
 2. stöd för implementering av internationella konventioner i medlemsstaterna, samt utveckling av lagstiftningen inom dessa områden
 3. tekniskt bistånd i syfte att förhindra och begränsa handel med droger, brottslig verksamhet och terrorism.
UNODC logga

Mer om UNDOC

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-03-20