UNCTAD

FN:s konferens om handel och utveckling - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - hölls för första gången i Genève 1964. Det resulterade i att UNCTAD upprättades som ett permanent organ under generalförsamlingen samma år. Organet arbetar med överläggningar och förhandlingar om internationellt ekonomiskt samarbete i syfte att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i utvecklingsländer.

UNCTAD:s huvudkontor finns i Genève.

Mer om UNCTAD

UNCTAD har en riklig dokumentation i form av handböcker, informationsskrifter, årsböcker och statistiska publikationer.

Viktiga publikationer

 • Trade and Development Report är en årlig översikt över utvecklingsländernas roll i världshandeln.
 • World Investment Report fokuserar på trender i utländska direktinvesteringar (FDI) över hela världen, på både regional och nationell nivå, samt på nya åtgärder som syftar till att förbättra den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna.
 • Least Developed Countries Report är en socioekonomisk analys om världens fattigaste länder.
 • Economic Development in Africa analyserar viktiga aspekter av Afrikas utvecklingsproblem och politiska frågor av intresse för afrikanska länder samt ger rekommendationer för åtgärder.
 • Review of Maritime Transport analyserar såväl strukturella- och konjunkturförändringar som påverkar sjöfartshandel, hamnar och frakt, inklusive omfattande statistisk.
 • Technology and Innovation Report avhandlar aktuella frågor inom vetenskap, teknik och innovation som är viktiga för utvecklingsländer på ett övergripande plan med tonvikt på politisk analys och slutsatser.
 • Commodities and Development Report ger en djupgående analys av ämnen av särskilt intresse för utvecklingsländer som handlar med olika råvaror.

UNCTAD-statistik

Forskningguide

UNCTAD Copies of the report. 20 November 2013 United Nations, New York Photo # 571290
UN Photo/JC McIlwaine

FN-dokument = 'Official record'

'Official records' är en serie tryckta dokument som rör arbetet i de viktigaste organen i FN (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet). Vissa FN-konferenser kan också ha 'official records'. 'Official reccords' definieras i Regulations for the Control and Limitation of Documentation, ST/AI/189/Add.3/Rev.2.

Vanligtvis består 'official records' av ett organs mötesprotokoll, samt resolutioner och beslut. Rapporter och andra dokument i urval publiceras som bilagor ('annexes') eller tillägg ('supplements') till 'official records'. Dokumenten innehåller ordagranna lydelser eller sammanfattningar av möten för berörda organ.

Dokumentationen ger insikt i FN-organens handlingar

Varje FN-dokument har en dokumentsymbol. Det enklaste sättet att hitta ett dokument är att använda denna symbol.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15