ITC

ITC - International Trade Centre - är ett internationellt organ för handelsfrämjande åtgärder för utvecklingsländer med huvudkontor i Genève. Det fungerar som ett administrativt centrum för UNCTAD och WTO inom området företagsutveckling och handel genom att

 • underlätta för företagen att tolka WTO:s handelsregler
 • stärka företagens konkurrenskraft
 • utveckla nya handelsfrämjande åtgärder.

ITC arbetar med flera stora projekt med fokus på handel och hållbar utveckling vilka inkluderar bland annat kvinnor och ungdomar. ITC bidrar direkt till 10 av de globala målen för hållbar utveckling, närmare bestämt målen 1-5, målen 8-10, mål 12 samt målen 16-17.

Mer om ITC

ITC logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-11-23