UNIDIR

FN:s institut för nedrustningsforskning - United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR - inrättades 1980 och blev en självstyrande enhet inom FN-systemet 1982. UNIDIR har sitt säte i Genève.

Verksamhet

UNIDIR har till uppgift att bedriva oberoende forskning om nedrustningsfrågor och andra frågor relaterade till detta område såsom

 • diplomati och konflikthantering
 • preventiva och förtroendeskapande åtgärder
 • flyktingars säkerhet
 • kärnvapenfrågan
 • landminor
 • biologisk och kemisk krigföring
 • verifiering av avtal
 • ekonomiska aspekter på nedrustning.  

UNIDIR:s forskningsfält:

 1. Weapons of Mass Destruction
 2. Security and Technology
 3. Conventional Arms
 4. Gender and Disarmament
 5. Space security
 6. Managing exits from armed conflicts
 7. Middle East Weapons of Mass Destruction Free Zone

UNIDIR finansieras huvudsakligen genom frivilliga bidrag från stater samt offentliga och privata organisationer.

Mer om UNIDIR

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15