UNICRI

FN:s institut för interregional forskning i kriminologi - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) - grundades 1967 för att stödja länder i kampen mot brottsligheten. Huvudkontoret ligger i Turin, Italien.

Verksamhet

UNICRI verkar genom att bidra med

 • forskning och analyser
 • tekniskt samarbete
 • utbildningsprogram
 • utbyte av information och dokumentation
 • rådgivning.

Samarbeten

UNICRI har utvecklat ett samarbete med internationella organisationer, nationella och lokala myndigheter, universitet och högskolor. Institutet har även ett nära samarbete med andra FN-organ som berörs av dessa frågor.

Mer om UNICRI

 • Information om UNICRI:s organisation och verksamhet, publikationer, statistik samt dokument och rapporter i fulltext finns på UNICRI:s webbplats
  • UNICRI publicerar World Criminological Directory. Den förtecknar närmare 500 institutioner över hela världen som arbetar med frågor som rör kriminologi.
  • UNICRI Documentation Centre har ett elektroniskt bibliotek som ger tillgång till fulltextdokument.
UNICRI loggo

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-05-08