WHO

Världshälsoorganisationen - World Health Organization, WHO - grundades 1948. WHO:s huvudkontor finns i Genève.

Verksamhet

WHO har två huvudfunktioner:

 1. att leda och samordna internationellt hälsoarbete
 2. att genom olika former av tekniskt samarbete stödja medlemsländernas arbete för bättre hälsa.

Begreppet hälsa definieras i WHO:s stadga som "inte bara frånvaron av sjukdom och skada, utan också som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande".

WHO arbetar för att

 • bekämpa sjukdomar, särskilt vissa infektionssjukdomar
 • övervaka utbrott av smittsamma sjukdomar
 • främja den allmänna hälsan i världen
 • bedriva forskning
 • stödja utbildning inom hälsa
 • stödja förbättring av hälso-och sjukvårdssystemen i medlemsländerna.

Struktur

Världshälsoförsamlingen är WHO:s högsta beslutande organ. Den består av ombud för alla medlemsländerna och sammanträder varje år, då man utser organisationens styrelse och generaldirektör. Församlingen godkänner också budget och agenda för följande period.

Exekutivrådet underlättar arbetet i Världshälsoförsamlingen genom att sätta agendan, förbereda resolutioner och ge råd.

Sekretariatet, som leds av generaldirektören, är WHO:s administrativa centrum. WHO har dock en decentraliserad uppbyggnad, där medlemsländerna är indelade i sex geografiska regioner med ett relativt självständigt regionalkontor:

 • WHO Eastern Mediterranean Region
 • WHO European Region
 • WHO Headquarters
 • WHO Region of the Americas
 • WHO South-East Asia Region
 • WHO Western Pacific Region

I de flesta utvecklingsländer finns även en landrepresentant. Den decentraliserade organisationen ska främja ett nära samarbete med medlemsländerna och ge större utrymme för regionernas specifika behov.

WHO

Mer om FN och WHO

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15