UPU

Världspostunionen - Universal Postal Union, UPU - grundades 1874 och blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. UPU har sitt huvudkvarter i Bern.

Verksamhet

UPU:s syfte är att

 • förena länder till ett enda postområde genom att säkra posttjänstens organisation och utveckling globalt
 • hålla jämna steg med den nya tekniken
 • medverka till postteknisk hjälp inom unionen
 • främja det internationella samarbetet i postärenden.

Struktur

Världspostkongressen är UPU:s högsta beslutande organ. Kongressen består av samtliga medlemsländer och möts var femte år för att granska världspostkonventionen och dess tilläggsavtal samt budget och arbetsprogram. Här väljs också generaldirektören samt medlemmar till bland annat exekutivrådet.

Exekutivrådet styr den löpande verksamheten. Rådet möts årligen och består av 41 medlemmar valda av kongressen med jämlik geografisk spridning.

Den rådgivande kommissionen för postala ärenden är sammansatt av 40 medlemmar valda av kongressen. Kommissionen genomför studier, undersöker samarbetsproblem och tar upp frågor som rör postservice.

UPU

Mer om UPU

 • UPU:s webbplats finns information om UPU:s verksamhet, bakgrundsdokument, nyheter, statistik, publikationslistor, rapporter, dokument från den senaste världskongressen samt pressreleaser.
 • UPU:s tidskrift Union Postale ges ut fyra gånger per år och innehåller ett fördjupningstema.
 • Annual Report. En översikt över verksamheten.
 • UPU har publicerat statistiskt material ända sedan starten och har upprättat en databas över den globala utvecklingen av postservice med statistik för mer än 200 länder.
 • TERMPOST är en flerspråklig databas över terminologi som används inom UPU:s ämnesområden.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2023-03-20