ITU

Internationella teleunionen - International Telecommunication Union, ITU - bildades 1865 och är den äldsta organisationen i FN:s system av fackorgan. ITU har sitt säte i Genève.

Verksamhet

ITU är en mellanstatlig union för global samordning av telenät och teletjänster.

Enskilda länder kan vara medlemmar i ITU inom ramen för FN. Dessa kallas då medlemsländer. Sektormedlemmar är offentliga eller privata företag och organisationer med ett intresse i telekommunikationer.

ITU:s arbete är organiserat i tre sektorer:

 1. radiosektorn (ITU-R)
 2. standardiseringssektorn (ITU-T)
 3. utvecklingssektorn (ITU-D).

Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

Struktur

Fullmäktigekonferensen är ITU:s högsta organ där alla medlemmar är representerade. Det sammankallas vart fjärde år och fastställer då ITU:s grundläggande inriktning samt väljer medlemmar till övriga ITU-organ. Mellan fullmäktigekonferensens sammanträden kan världs- eller regionala konferenser sammankallas.

Det administrativa rådet möts årligen och behandlar specifika frågor i intervallet mellan fulllmäktigekonferenserna. Rådet verkställer konferensens beslut och samordnar arbetet vid ITU:s högkvarter. 

Sekretariatet, ITU:s administrativa centrum, leds av en generalsekreterare.

Mer om ITU

ITU-logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15