IMO

Internationella sjöfartsorganisationen - International Maritime Organization, IMO - höll sitt första möte 1959. Det är ett av FN:s minsta fackorgan. IMO:s högkvarter finns i London.

Verksamhet

IMO ska utgöra ett forum för internationellt samarbete kring regler och praxis som styr säkerheten till sjöss. Organet upprättades på grundval av en konvention som trädde i kraft 1958.

IMO har antagit en rad konventioner och rekommendationer om

 • sjösäkerhet
 • förhindrande av föroreningar från fartyg
 • transporter av farlig last
 • ansvars- och skadeståndsfrågor.

Struktur

Konferensen är IMO:s högsta beslutande organ. Det består av alla medlemsstater och möts vartannat år. Konferensen fastställer budget och arbetsprogram samt antar rekommendationer. Här väljs också generalsekreteraren samt medlemmar till rådet.

Rådet är det verkställande organet mellan konferensens sessioner. Rådet har trettiotvå medlemmar valda av församlingen på två år. Arbetet bedrivs i fem kommittéer som stöds av underkommittéer.

IMO

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15