IMF

Internationella valutafonden - International Monetary Fund, IMF - upprättades 1944. IMF har sitt säte i Washington, D.C.

Verksamhet

IMF har som syfte att stödja stabilitet och samarbete i det internationella monetära systemet. Detta ska ske genom att

 • övervaka utvecklingen av de internationella valuta- och kapitalmarknaderna
 • arbeta för en balanserad tillväxt av den internationella handeln
 • säkerställa att de regler som organisationen upprättat för internationellt samarbete efterlevs.

IMF ger även finansiellt stöd i akuta kriser till länder som fått problem med betalningsbalansen. Fonden ger också ett mer långsiktigt stöd till de fattigaste medlemsländerna.

Kvoter

Varje medlemsstat har en kvot i fonden som motsvarar landets andel av världsekonomin. Kvoten bestämmer ett lands

 1. inflytande i fonden
 2. bidrag till fonden
 3. andel av tilldelningen.

Struktur

Presidiet är Internationella valutafondens högsta organ. Det omfattar en representant med suppleant från varje medlemsland. Presidiet sammanträder en gång per år i samband med World Bank Group-mötet. Mellan dessa möten delegeras beslutsfattandet till exekutivrådet.

Exekutivrådet består av tjugofyra exekutivdirektörer med en administrativ direktör i ledningen. Exekutivrådet ansvarar för IMF:s dagliga arbete.

International Monetary Fund

Mer om IMF

Tidskrifter och nyhetsbrev i urval

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15