IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden - International Fund for Agricultural Development, IFAD - upprättades 1977 efter Världslivsmedelskonferensen 1974. IFAD:s högkvarter finns i Rom.

Verksamhet

Jordbruksutvecklingsfondens uppgift är att uppbåda resurser för bättre livsmedelsproduktion bland de fattigaste grupperna i utvecklingsländerna.

IFAD lånar ut pengar på förmånliga villkor. För varje dollar som IFAD satsat har man lyckats få ytterligare två dollar från externa bidragsgivare.

Struktur

Rådet, där samtliga medlemsstater är representerade, leder verksamheten.

Den administrativa styrelsen övervakar verksamheten och sammanträder tre gånger per år. IFAD:s ordförande leder styrelsens arbete.

Mer om IFAD

 • IFAD:s webbplats informerar om verksamheten, projekt och fokusområden, samt publicerar dokument och rapporter i fulltext.
 • IFAD ger ut en årsrapport, Annual report.
 • The Rural Poverty Portal är en ingång till informationsresurser per land och region relaterade till fattigdom och landsbygdsutveckling.
IFAD logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15