IAEA

Internationella atomenergiorganet - International Atomic Energy Agency, IAEA - grundades 1957. Målet är att främja och värna den fredliga användningen av kärnenergi. IAEA:s högkvarter finns i Wien.

Verksamhet

En av IAEA:s huvuduppgifter är att övervaka att stater inte utvecklar kärnvapen. Detta är möjligt genom de kontollavtal som slutits med cirka 180 stater.

IAEA:s arbetsuppgifter omfattar också

 • forskning runt fredlig användning av kärnteknik.
 • insamling och publicering av information runt kärnkraft.
 • vetenskapligt och tekniskt samarbete inom det kärntekniska området
 • stöd till länder i deras arbete med att utveckla säker kärnkraft
 • internationella rekommendationer och råd om reaktorsäkerhet, kärnavfallshantering, transporter av radioaktivt material samt ansvar vid olyckor.

Struktur

IAEA:s generalkonferens består av representanter för samtliga medlemsstater. Medlemmarna, som möts en gång per år, godkänner IAEA:s program och budget.

Styrelsen fastställer riktlinjerna för IAEA:s verksamhet. Styrelsen

 • lämnar rekommendationer till generalkonferensen
 • godkänner kontrollavtal
 • utser generaldirektören som är organisationens högsta chef.

Mer om IAEA

IAEA erhöll Nobels fredspris 2005.

IAEA logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15