FAO

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation - Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO - grundades 1945. Organisationens har sitt säte i Rom och ett antal regionala och lokala kontor runt om i världen. FAO är det största fackorganet i FN-systemet.

Verksamhet

FAO:s specialområden är frågor som rör jord- och skogsbruk samt fiske. Målsättningen är att

 • avskaffa svält och undernäring
 • förbättra standarden på födoämnen
 • verka för en hållbar utveckling inom jordbrukssektorn.

FAO:s arbetar med

 • information
 • insamling av fakta
 • analyser
 • biståndsverksamhet
 • övervakning av organisationens fackområden.

Struktur

FAO leds av en generaldirektör vald på sex år.

Konferensen är organisationens hösta beslutande organ. Denna sammanträder vartannat år och består av FAO:s medlemsländer. Här fastställs målen för verksamheten, arbetsprogrammet och budgeten.

Rådet fungerar som verkställande organ mellan konferenserna.

Mer om FAO

FAO logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15