Specialkommittéer

Under ECOSOC finns en rad specialkommittéer, underorgan, som bevakar särskilda ämnesområden. Antalet har ökat med åren och utgör nu ett stort antal enheter. Av dessa finns specialkommittéer för kontakter med icke-statliga organisationer, s k NGO:er inom ekonomiska, sociala och humanitära frågor.

Förutom funktionella kommissioner och regionala kommissioner finns det

 • permanenta kommittéer
 • expertkommittéer
 • ad-hoc kommittéer.

Mer om specialkommittéer

 • Subsidiary Bodies of ECOSOC. En portal till ECOSOC:s specialkommittéer med länkar till deras webbplatser.
 • De viktigaste dokumenten för senare år finns i fulltext på respektive webbplats.
 • De årliga rapporterna över verksamheten med referenser till viktiga dokument finns i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
 • Supplementen för senare år finns publicerade som sessionsdokument via ECOSOC:s webbplats, sektionen Documentation, ECOSOC reports.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-07