Sessionsdokument

ECOSOC håller en rad kortare sessioner och möten under året som en förberedelse för den ordinarie huvudsessionen. Huvudsessionen pågår under fyra veckor i juli omväxlande i New York och Genève.

Det årliga huvudmötet inleds med ett sammanträde där regeringsmedlemmar deltar. Här diskuterar man ett aktuellt ekonomiskt, socialt eller humanitärt tema samt drar upp riktlinjer för FN:s policy på området. Mötet behandlar också

  • samordningen inom FN-systemet
  • FN:s biståndsorganisations insatser
  • övriga frågor som beretts i kommissioner och kommittéer.

Det kontinuerliga arbetet sker i dess underorgan - kommissioner och kommittéer - som möts regelbundet och rapporterar tillbaka till rådet.

Hitta sessionsdokument

Sessionsdokumenten från ECOSOC har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/2004/18 Ekonomiska och sociala rådet, år 2004, dokument nr 18

OBS! Sessionsnummer anges ej för ECOSOC. För perioden 1946-1977 angavs ej årtal utan dokumenten hade endast E/ följt av ett ordningsnummer.

  • Dokument från de senaste sessionerna finns publicerade i fulltext på ECOSOC:s webbplats.
  • En viktig del av ECOSOC:s dokument är de årliga rapporterna över verksamheten i alla rådets kommissioner och kommittéer.