Resolutioner

Resolutionerna, som antas av ECOSOC, kan ses som ett uttryck för rådets mening i en viss fråga. Resolutionerna har endast rådgivande status och remitteras ofta vidare till generalförsamlingen för vidare åtgärder.

En del av de beslut som tas går under benämningen "decisions". Till denna kategori hör beslut i procedurfrågor, exempelvis kalendarium och inval av nya medlemmar.

Röstning i ekonomiska och sociala rådet sker med enkel majoritet. Varje medlem har en röst.

Hitta ECOSOC:s resolutioner

ECOSOC:s resolutioner har följande koder:

För resolutioner fr o m 1978

årtal/

-/ordningsnummer

Ex.2000/288 Dokument 288 =(OBS! resolution har ingen egen angivelse), år 2000

Före 1978 numreras dessa dokument löpande genom åren. En romersk siffra inom parentes anger sessionsnumret.