Västasien ESCWA

Ekonomiska och social kommissionen för Västasien - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) - upprättades 1973. ESCWA har 21 medlemsstater, däribland Gulfstaterna samt flera länder i Nordafrika. Huvudkontoret finns i Beirut.

ESCWA verkar som ett regionalt forum för FN-organisationen och ska främja social och ekonomisk utveckling i Västasien. 

Mer om ESCWA

ESCWA:s enskilda dokument har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia

-/förkortning för dokumenttyp

-/årtal

-/dokumentnummer

EX. E/ESCWA/TECH/199/2 Ekonomiska och sociala rådet, ESCWA, Technology, år 1999, dokument no 2

ESCWA:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext, samt statistik.

ESCWA publicerar regelbundet översikter över den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen:

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-08