Latinamerika och Karibien ECLAC

Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien - Economic Commission för Latin America and the Caribbean (ECLAC/CEPAL) - upprättades 1948 av ECOSOC. ECLAC:s huvuduppgift är att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Latinamerika och Karibien. Kommissionen har sitt säte i Santiago, Chile.

ECLAC har 45 medlemsländer. Flera av medlemsländerna är stater utanför Latinamerika men med starka historiska, kulturella och ekonomiska band till regionen.

Mer om ECLAC

ECLAC:s dokument har vanligtvis följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/LC = Economic Commission for Latin America and the Caribbean

-/dokumenttyp eller årtal

Ex. E/LC/818 Economic and Social Council, ECLAC, dokument no 818

ECLAC ger ut sina dokument och rapporter under sin dokumentsymbol, som varierat under olika tidsperioder: 1948-1974 - E/CN12, 1975-1984 - E/CEPAL, 1984- E/LC.

ECLAC. Information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial, samt aktuell data och statistik.

Översikter över den ekonomiska och sociala situationen i området:

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-08