Asien och Stillahavsområdet ESCAP

Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stillahavsområdet - Economic and social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) - upprättades av ECOSOC 1947. ESCAP har huvudkontor i Bangkok i Thailand och fungerar som en regional gren till FN i denna region.

Kommissionen har till uppgift att stödja ekonomisk och social utveckling i sina medlemsstater. ESCAP arbetar för ökat användande av statistik och för att utveckla och sprida statistik i regionen.

Mer om ESCAP

ESCAP:s enskilda dokument har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ESCAP Economic Commission for Asia and the Pacific

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ESCAP/1328 Ekonomiska och social rådet, ESCAP, dokument no 1328

ESCAP:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-07