Afrika ECA

Ekonomiska kommissionen för Afrika - Economic Commission for Africa (ECA) - grundades 1958. Kommissionen fungerar som en regional gren till FN i Afrika, med uppgift att stödja ekonomisk och social utveckling i sina medlemsstater.​

Mer om ECA

ECA:s enskilda dokument har vanligtvis följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ECA Economic Commission for Africa

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ECA/MFC.1/5 Ekonomiska och social rådet, ECA, Ministerial Follow-up Committee no 1, dokument no 5

 • ECA:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext.
 • De senaste utgivna Economic Report on Africa finns i fulltext på ECA:s webbplats.
 • ECA lämnar en årlig rapport över sin verksamhet till ECOSOC i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents and reports'.
 • Mer om ECOSOC:s regionala kommissioner och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).
 • ECA Databank erbjuder olika typer av statistik för Afrika.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15