Mötesprotokoll

Uttalanden under FN-möten kan utfärdas som dokument som kallas mötesprotokoll. Protokollen från ECOSOC:s plenarmöten ges ut i sammandrag.

Hitta mötesprotokoll

Mötesprotokollen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/SR. 'summary records' d v s ej ordagranna protokoll

-/ordningsnummer

Ex. E/2001/SR.24 Ekonomiska och sociala rådet, år 2001, sammandrag av protokoll från 24:e mötet

Mötesprotokoll före 1978 har inget årtal angivet utan endast ordningsnummer t ex E/SR.2021 Economic and Social Council, 'summary records', möte nr 2021.

Senast uppdaterad: 2024-03-04