Statistikkommissionen

FN:s specialkommission för statistik - Statistical Commission - har ansvaret för att utveckla FN-sekretariatets statistiska service och samordna fackorganens arbete inom området. Kommissionen har även en rådgivande funktion i statistikfrågor.

En underavdelning till statistikkommissionen är United Nations Statistics Division. Underavdelningen samlar och analyserar statistisk information och publicerar regelbundet dataserier och rapporter.

Mer om kommissionen för statistik

De enskilda dokumenten från kommissionen för statistik har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.3 Kommission nummer 3 = Kommissionen för statistik

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.3/2002/7 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för statistik, år 2002, dokument nr 7

 • På webbplatsen för kommissionen för statistik finns information om dess arbete och sammansättning, samt dokumentation från de senaste åren.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.3/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
 • UNdata. En ingång till flera av FN:s statistikdatabaser.
 • UNSD Data : Statistical Databases
 • Mer om statistik från FN genom UNOG-bibliotekets forskningsguide.
 • DagDok : Statistik.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15