Kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik

Kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik (CSTD) är en specialkommission under ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC). Kommissonen grundades 1992 genom generalförsamlingens resolution 46/235 (A/RES/235).

CSTD inrättades som rådgivande instans till generalförsamlingen och ECOSOC i viktiga frågor relaterade till vetenskap och teknik. Detta sker främst genom analys och rekommendationer som sedan ligger till grund för huvudorganens beslut och åtgärder rörande FN:s framtida arbete.

Kommissionen samarbetar med FN:s konferens om handel och utveckling UNCTAD i Genève. Den rapporterar till ECOSOC och har 43 medlemmar som träffas varje år.

Mer om kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik

De enskilda dokumenten från kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.16 Kommission nummer 16 = kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik

-/årtal

-/ordningnummer

Ex. E/CN.16/2016/4 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik, år 2016, dokument nr 4

 • Kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknik. Information om verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.16/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'Documents'.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-06