Kommission för hållbar utvecklingen

FN:s kommission för hållbar utveckling - United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) - upprättades 1992 av generalförsamlingen. Syftet är att följa upp implementeringen av UNCED-konferensens överenskommelser på lokal, regional och global nivå samt att förbättra FN:s koordinering av miljö- och utvecklingsaktiviteter.

Begreppet "hållbar utveckling" myntades under Rio-konferensen 1992. Begreppet innebär en utveckling där vi strävar efter att uppnå balans mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner.

MER OM KOMMISSIONEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

De enskilda dokumenten från kommissionen för hållbar utveckling har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.17 Kommission nummer 17 = kommissionen för hållbar utveckling

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.17/2003/6 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för hållbar utveckling, år 2003, dokument nr 6

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15