Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

För att erbjuda ett forum för presentation av policy för brottsbekämpning, samt för att stimulera framsteg, har generalförsamlingen beslutat att sammankalla en FN-konferens om brottslighet och kriminalvård vart femte år. Den första konferensen av detta slag hölls 1955. Dessa konferenser förbereds av ECOSOC:s kommission för förebyggande och kontroll av brott - Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). Kommissionen ger även råd till generalsekreteraren och FN-organen för utformning av program inom detta område.

FN arbetar med både brottsförebyggande åtgärder och brottslagstiftning - det finns ett stort behov av ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med brottsligheten. Några av de viktigaste områdena som FN bevakar är

 • den gränsöverskridande brottsligheten
 • brottslingars och brottsoffers rätt
 • handel med kvinnor och barn
 • korruptionens kostnader
 • databrott
 • brottsförebyggande åtgärder.

Mer om kommissionen för kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

De enskilda dokumenten från kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.15 Kommission nummer 15 = kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

-/årtal

-/ordningnummer

Ex. E/CN.15/1996/19 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt, år 1996, dokument nr 19

 • Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt. Information om verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.15/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'Documents'.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-03-06