Kommissionen för befolkning och utveckling

FN:s befolkningskommission - United Nations Commission on Population and Development - inrättades redan 1946 som ett permanent underorgan till ECOSOC. Kommissionens uppgift är att genomföra studier och ge råd till ECOSOC och andra FN-organ som arbetar med befolkningsfrågan.

Förenta Nationerna ser ett nära samband mellan demografiska, ekonomiska och sociala faktorer. Inom FN-organisationen finns flera olika organ som arbetar med befolkningsfrågan och via FN-sekretariatet lämnas stöd till olika fonder, program och fackorgan.

Kommissionen följer också befolkningstrender och befolkningspolitik. Man utvärderar de framsteg som görs för att förverkliga de handlingsprogram som antagits vid FN:s internationella befolkningskonferenser.

Mer om befolkningskommissionen

De enskilda dokumenten från befolkningskommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.9 Kommission nummer 9 = Befolkningskommissionen

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.9/2003/8 Ekonomiska och sociala rådet, befolkningskommissionen, år 2003, dokument nr 8

 • Befolkningskommissionen, information om dess arbete och sammansättning samt dokumentation från de senaste åren.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.9/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-05