Förenta Nationernas skogsforum

Förenta Nationernas skogsforum - United Nations Forum on Forests (UNFF) - inrättades av ECOSOC 2000 som en fortsättning på FN:s miljö- och utvecklingskonferens, (A/CONF.151/26 (vol. III). Sekretariatet är beläget i New York och medlemmar är samliga stater i FN och alla fackorganen. De är representerade på jämlik basis och har likvärdig rösträtt.

Målet för FN:s skogsforum är

 • att stoppa skogsskövling i hela världen genom att stimulera ländernas politiska åtaganden för att sköta, skydda och nyttja skogarna på ett hållbart sätt
 • stärka det internationella och regionala samarbetet
 • föra en dialog mellan nord och syd för att utveckla en medveten skogspolitik
 • följa upp och utvärdera dessa insatser.

Resultaten från UNFF:s sammanträden rapporteras via ECOSOC till FN:s generalförsamling.

Mer från FN:s skogsforum

De enskilda dokumenten från kommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.18 Kommission nummer 18 = FN:s skogsforum

-/årtal

-/ordningnummer

Ex. E/CN.18/2006/2 Ekonomiska och sociala rådet, FN:s skogsforum, år 2006, dokument nr 2

 • Information om FN:s skogsforums arbete och sammansättning samt dokumentation från de senaste åren finns på UNFF:s webbplats.
 • Forumet lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om UNFF:s sammansättning och verksamhet samt dokumentation för det givna året. Den publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC "documents".

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-03-20