Fasta specialkommissioner

ECOSOC:s arbetsfält är alltför stort för ett enda organ och därför har rådet ett antal kommissioner, underkommissioner, kommittéer och organ till sin hjälp. Några av dem kallas fasta specialkommissioner eller funktionella kommissioner och förbereder ECOSOC:s behandling av olika frågor.

ECOSOC:s funktionella kommissionerna och deras dokumentsymboler är:

ECOSOC får rapporter och beslutsunderlag från dessa funktionella kommissioner.

Tidigare fasta specialkommissioner

Mer om specialkommisionerna

 • ECOSOC:s underorgan publicerar vanligtvis sina årsrapporter som supplement i serien Economic and Social Council Official Records (ESCOR). De här sessionsrapporterna har ofta dubbla dokumentsymboler: E/år/- och E/CN.-/år/-. Exempel: E/2011/29-E/CN.17/2011/20. De innehåller information om:
  • medlemskap
  • mötesdatum
  • sammanfattningar av diskussioner
  • resolutioner och beslut som antagits
  • utkast till resolutioner som rekommenderas för antagande av ECOSOC och/eller generalförsamlingen.
 • Rapporter finns publicerade på ECOSOC:s webbplats.
 • Mer om ECOSOC:s fasta specialkommisssioner och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiaries bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15