Årsrapporter

ECOSOC lämnar varje år en rapport till generalförsamlingen för granskning. Den är en redogörelse för ECOSOC:s sammansättning och verksamhet och innehåller referenser till de dokument som publicerats under det givna året.

Hitta ECOSOC:s årsrapporter

Senast uppdaterad: 2024-03-04