Agendan

ECOSOC:s agenda utkommer i två olika versioner - en för det organisatoriska mötet i New York och en för huvudmötet under sommaren. Huvudmötet hålls växelvis i New York och i Genève.

Hitta ECOSOC:s agenda

De olika versionerna av ECOSOCS agenda har följande koder:

Agendan för det organisatoriska mötet

E/årtal/2

Agendan för huvudmötet

E/årtal/100

Senast uppdaterad: 2024-03-04