FN:s organisation

A view of the United Nations emblem in the General Assembly Hall. 03 October 2017./UN Photo
UN Photo/Cia Pak

Förenta Nationerna bildades 1945 i syfte att motverka ett nytt världskrig. Sedan dess har FN:s uppgifter och målsättningar vidgats. Likaså har antalet medlemmar ökat. Nästan alla världens stater är idag medlemmar i FN. Men FN är inte någon världsregering och kan bara agera efter beslut av medlemsstaterna. På så sätt blir det ett forum för förhandlingar och försök till fredlig lösning av tvister mellan olika stater.

FN:s fyra huvudmål

  • att bevara fred i hela världen.
  • att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.
  • att genom samarbete hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för människor i de mindre utvecklade länderna; att utplåna hunger, sjukdomar och analfabetism samt att främja respekten för människors rättigheter och frihet.
  • att vara ett forum där länder kan enas om hur de ska nå dessa mål.

FN-systemet

 

FN-systemet, eller FN-familjen som den också kallas, består av huvudorgan, fonder, program och andra underorganisationer. FN:s centrala organisation består av sex huvudorgan.

FN:s huvudorgan

Enligt stadgan har FN sex huvudorgan. Dessa beslutar om och övervakar FN:s arbete.

Dessa organs uppgifter och befogenheter är inskrivna i FN-stadgan, liksom hur många medlemmar som ska ingå i dem och hur de ska fatta sina beslut.

Med undantag av Internationella domstolen i Haag finns alla huvudorgan i New York.

Underorgan och Fackorgan

För att FN ska kunna arbeta med olika frågor har organisationen upprättat ett antal underorgan med ansvar för skilda ämnesområden.

I FN-systemet ingår även 17 andra organisationer, som kallas fackorgan. De är internationella organ, som har hand om det mellanstatliga samarbetet på bestämda ämnesområden. Fackorganen är separata och självständiga organisationer, men de samarbetar med FN genom speciella avtal.

Denna basstruktur är viktig att känna till för den som söker information om FN:s verksamhet. Själva FN-dokumentationen utgår från det centrala FN-systemet, medan fackorganen har sin egen publikationsverksamhet och sina kanaler för distribution av materialet.

Lär mer om FN

Litteratur

Förenta Nationerna och generalsekreteraren Kofi Annan erhöll tillsammans Nobels fredspris 2001 "for their work for a better organized and more peaceful world."

Senast uppdaterad: 2023-12-19