Övriga MR-frågor

Arbetet med mänskliga rättigheter ska genomsyra hela FN-organisationen och omfatta alla FN-organ. Som ett led i detta inkluderas MR-experter inom alla ämnesområden. Under senare år har begreppet mänskliga rättigheter fått en utvidgad betydelse och flera frågor som berör ekonomiska och sociala rättigheter har fått en starkare ställningen inom MR-bevakningen.

Som mänskliga rättigheter definieras exempelvis rätten till:

 • boende
 • demokrati
 • frihet från extrem fattigdom
 • hälsa
 • mat
 • ren miljö
 • utbildning
 • utveckling

Männiksorättsrådet granskar även frågor som berör:

 • bruket av legosoldater
 • domares och advokaters oberoende
 • godtyckliga frihetsberövanden
 • internflyktingars rättigheter
 • migranters mänskliga rättigheter
 • olaglig transport och dumpning av giftavfall
 • påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden
 • strukturanpassningsproblem.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15