Förbud mot tortyr

Inga som helst omständigheter, vare sig krigstillstånd eller krigshot, inre politisk instabilitet eller annan allmän nödsituation får användas för att rättfärdiga tortyr. Detta finns formulerat i Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning - Convention against Torture, som antogs av Förenta Nationerna 1984 och trädde i kraft 1987. Genom konventionen upprättades en expertgrupp - Committee Against Torture, CAT. Den har till uppgift att granska konventionsstaternas rapporter om vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga konventionens principer. Kommittén lämnar synpunkter och utfärdar rekommendationer och för en dialog med berörda parter.

1985 beslutade FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör med uppgift att granska frågor, som berör tortyr världen över - Special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Specialrapportören rapporterar regelbundet till Människorättsrådet.

En frivilligfond för tortyroffer - United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture inrättades 1981 för att ge stöd till tortyroffer och deras familjer. Den finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, NGOs och enskilda.

Mer om FN och förbud mot tortyr

CAT/-

Committee Against Torture

Ex. CAT/C/55/Add.7

Committee Against Torture. Country report, 55th session. Addendum 7

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15