Konventioner och deklarationer

Förenta Nationerna har antagit åtskilliga förklaringar och resolutioner i sin strävan att upprätthålla de principer som anges i FN:s stadga.

FN:s principer

Förenta Nationerna strävar genom sitt arbete efter att förverkliga de mål som finns angivna i stadgan. Tills dessa hör

 • fred och säkerhet
 • social och ekonomisk utveckling
 • respekten för mänskliga rättigheter
 • internationell lagstiftning.

För att närma sig dessa mål har FN antagit en rad deklarationer och resolutioner.

FN-stadgans artikel 102 föreskriver att varje traktat och internationell överenskommelse registreras och publiceras vid FN:s sekretariatet. Detta så snart traktatet eller överenskommelsen har godkänts av en medlemsstat i FN och trätt i kraft.

Deklarationer

Deklarationer är en viljeyttring och ett moraliskt ställningstagande av världssamfundet, som inte är juridiskt bindande för FN:s medlemsstater. Deklarationer bottnar ofta i resolutioner som antagits av generalförsamlingen. En del deklarationer utvecklas senare till konventioner.

Konventioner

Konventioner är juridiskt bindande för de stater som undertecknat och ratificerat dem.

 • Att underteckna (sign) innebär att man förklarat sig beredd att senare ratificera.
 • Att ratificera (ratify) innebär att man har gjort nödvändiga justeringar för att anpassa sin lagstiftning, och att landets parlament har antagit konventionen som gällande lag. Det kan ta flera år mellan undertecknande och ratificering.
 • Att tillträda (accede) en konvention innebär att man har för avsikt att underteckna och ratificera. Konventionsstaterna har då rätt att under en viss tidsperiod komma med invändningar mot detta.

Mer om FN och konventioner och deklarationer

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15