Havsrätt

FN:s avdelning för havsärenden och havsrätt, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), FN:s internationella domstol för havsrätt, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), samt Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) arbetar med frågor som rör havsrätt.

Principen om det fria havet

Under 1900-talet har den traditionella principen om det fria havet kommit att ifrågasättas alltmer. Orsaken till detta är till stor del ekonomiska och militära intressen såsom

 • havsfiske
 • utvinning av olja och mineraler
 • anspråk på särskilda fiskezoner
 • anspråk på utökade territorialzoner
 • anspråk på militära säkerhetszoner.

Havsrättskonventionen

Sedan 1950-talet har omfattande ansträngningar gjorts under FN:s ledning för att reglera havsrätten genom olika konventioner. FN:s havsrättskonferens antog 1982 ett dokument som täcker alla aspekter på rätten till, och användningen av, haven. Detta är den så kallade havsrättskonventionen - United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Fördraget sågs dock som kontroversiellt och det skulle dröja ytterligare tolv år innan konventionen slutligen kunde träda i kraft 1994.

Vägen till havsrättskonventionen var lång. Den första FN-konferensen om havsrättskonventionen, UNCLOS I, hölls i Genève 1958 och UNCLOS II gick av stapeln 1960. År 1973, vid den tredje konferensen, kom uppdraget att anta en konvention - den konvention som alltså trädde i kraft 1994.

Havsrättsorganisationer inom FN

Följande tre organisationer arbetar med frågor runt havsrätt inom Förenta Nationerna.

FN:s avdelning för havsärenden och havsrätt

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS). Arbetar med

 • rådgivning
 • forskning
 • information kring havsrättskonventionen.

FN:s internationella domstol för havsrätt

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Arbetar med att lösa tvister som kan uppkomma om rättigheter och skyldigheter vid tillämpningen av havsrättskonventionen.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO

Internationella sjöfartsorganisationen - IMO har upprättat en rad konventioner och överenskommelser. Dessa berör

 • sjösäkerhet
 • navigering
 • förhindrande av miljöfarliga utsläpp
 • andra juridiska sjöfartsfrågor.

För mer information om IMO, se DagDok: IMO.

Mer om FN och havsrätt

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15