FN:s folkrättskommission

FN:s folkrättskommission - International Law Commission (ILC) - upprättades 1947 av generalförsamlingen. Uppdraget är att främja en fortlöpande utveckling och kodifiering av den internationella rätten.

Uppbyggnad

Folkrättskommissionens medlemmar är valda av generalförsamlingen för en period av fem år. Medlemmarna är valda i sin personliga kapacitet som experter, inte som representater för sina respektive länder.

Arbetsuppgifter

Kommissionen har en årlig session i Genève. Under den cirka tio veckor långa sessionen förbereder kommissionen utkast till frågor om internationell lagstiftning. De ämnen som behandlas väljs dels av kommissionen själv, dels på rekommendation av generalförsamlingen eller ekonomiska och sociala rådet.

När kommissionen formulerat ett utkast sammankallar generalförsamlingen en internationell diplomatkonferens. Med utkastet som underlag utformar generalförsamlingen därefter en konvention.

Mer om FN och folkrättskommissionen

Dokument från FN:s folkrättskommission har följande koder:

A/ Generalförsamlingen

-/CN.4 Commission no. 4 = International Law Commission

-/ordningsnummer

Ex. A/CN.4/L.622 Generalförsamlingen, Kommission no. 4, begränsad distribution (Limited), dokument 622.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15