FN-tribunaler

Förenta Nationerna har upprättat internationella tribunaler för att ställa personer till svars för krigsförbrytelser:

 1. Forna Jugoslavien: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
 2. Rwanda - International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
 3. Sierra Leone - Residual Special Court for Sierra Leone (RSCSL)
 4. Libanon - Special Tribunal for Lebanon (STL)
 5. Kambodja - Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
 6. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) eller 'Mechanism' har tagit över funktioner från ICTY och ICTR.

Tribunalernas funktioner

Tribunalerna har tre funktioner:

 1. De syftar till att skipa rättvisa.
 2. De är avsedda att ha en återhållande effekt på parterna i en konflikt genom risken att ställas till svars för krigsförbrytelser.
 3. De skapar bättre förutsättningar för en fredsprocess.

Tribunalerna är upprättade genom resolutioner i FN:s säkerhetsråd med hänvisning till kapitel VII i FN-stadgan. Internationella domstolen i Kambodja är en nationell domstol, upprättad genom avtal mellan Förenta Nationerna och Kambodja.

Se även DagDok:

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-15