AIDS

UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - FN:s aidsprogram initierades 1996 som ett samordnande organ inom FN-systemet för att effektivisera kampen mot HIV/AIDS.

Tidigare hade WHO haft ansvaret för denna fråga, men efter den explosionsartade spridningen av viruset och dess förödande effekter, krävdes en koordinering av FN:s insatser på detta område. UNAIDS fungerar således som ett gemensamt sekretariat för aidsprogrammet och är ett samarbete mellan UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UNESCO, UNODC, UN Women, WHO, WFP, Världsbanken och ILO.

Mer om FN och AIDS

FN har publicerat flera nyckeldokument med rekommendationer om strategier för arbetet med hiv/aids-frågan:

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-26