Regionalt ekonomiskt samarbete och utveckling

Inom FN spelar de regionala ekonomiska kommissionerna en viktig roll för att sammanställa information om den ekonomiska utvecklingen i varje världsdel. Under ECOSOC sorterar fem regionala kommissioner med uppgift att stödja och samordna det ekonomiska och sociala arbetet i de olika världsdelarna.