Narkotikakontroll

Narkotikakontroll har varit en internationell angelägenhet ända sedan den första internationella konferensen i ämnet hölls 1909. Det internationella samfundet har byggt upp ett system för att utöva kontroll över denna fråga under överinseende av NF och sedan 1946 av FN.

FN:s narkotikakommission - Commission on Narcotic Drugs (CND) - upprättades 1946. Det är en av ECOCOC:s fasta kommissioner med uppgift att granska alla frågor som rör de internationella fördragen om kontroll av narkotika.

International Narcotics Control Board (INCB) är ett oberoende organ, som kontrollerar efterlevnaden av FN:s konventioner om narkotika.

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) med huvudkontor i Wien är det administrative centret för narkotikafrågor. Det har till uppgift att stödja medlemsländerna i deras kamp mot narkotika. Arbetet sker genom forskning och information om narkotikafrågor, normativt arbete för att hjälpa staterna att implementera internationella traktat, tekniskt samarbete för att höja medlemsstaternas kapacitet i kampen mot narkotikamissbruk och brottlighet.

Se även DagDok: UNODC.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15