Funktionsnedsättningsfrågor

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 1,3 miljarder människor - ca 16 % av världens befolkning - har någon form av betydande funktionsnedsättning. Förenta Nationerna verkar för att ge dessa människor full delaktighet i samhället och samma rättigheter som övriga människor.

Två deklarationer och en handlingsplan

Två viktiga deklarationer antogs av FN:s generalförsamling 1971 och 1975:

 1. Deklarationen om rättigheter för förståndshandikappade - Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons.
 2. Deklarationen om handikappades rättigheter - Declaration of the Rights of Disabled Persons.

1981 proklamerades det internationella handikappåret - International Year of Disabled Persons (A/RES/36/77) med temat "full delaktighet och jämlikhet". Det följdes upp av Världshandlingsprogrammet för handikappade - World Programme of Action concerning Disabled Persons (A/RES/37/52) 1982, som är FN:s viktigaste programdokument på handikappområdet.

Handikappårtiondet 1983-1992

Generalförsamlingen försökte stimulera medlemsstaterna att genomföra världshandlingsprogrammet genom att proklamera ett handikappårtionde 1983-1992. 1992 ägnade generalförsamlingen två dagar av sina plenarsammanträden åt att utvärdera resultaten av handikappårtiondet. 1993 antogs som ett resultat av handikappårtiondet resolutionen Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet - Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (A/RES/48/96). Dessa regler tjänar som ett basinstrument i handikappfrågor.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar - Convention on the Rights of Persons with Disabilities antogs av FN:s generalförsamlingden den 13 december 2006.

DSPD Disability samordnar

Division for Social Policy and Development (DSPD) har en samordnande funktion inom Förenta Nationerna för frågor rörande personer med funktionsnedsättning. DSPD är en del av Department of Economic and Social Affairs (DESA) under sekretariatet.

FN-programmet om funktionsnedsättningar

FN:s program om funktionsnedsättningar/sekretariatet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - UN Programme on Disability/Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (SCRPD) - handhas av Division for Social Inlusive Social Development (DISD) inom Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). SCRPD främjar rättigheter och framsteg för personer med funktionsnedsättning inom ett brett mandat som tillhandahålls av World Programme of Action (1982), Standard Rules (1994) och Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006), liksom andra relevanta mänskliga rättigheter och utvecklingsinstrument.

För mera information, se DagDok: Funktionshindrades rättigheter.

Mer om FN och funktionsnedsättningsfrågor

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-04-16