Boende och bebyggelsefrågor

FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor - UN-HABITAT är ett FN-organ med uppgift att samordna FN-aktiviteterna kring frågor som rör mänsklig bosättning. UN-HABITAT grundades 1978.

FN:s principdeklaration om bosättningsfrågor

Förenta Nationerna har antagit en principdeklaration där man sätter in boende- och bebyggelsefrågor i ett större socialt och ekonomiskt perspektiv. I principdeklarationen slås fast att

 • en bostad hör till människors grundläggande behov
 • prioritet i arbetet att skaffa bostäder ska ges åt de mest behövande.

UN-HABITAT:s funktion

En viktig del av verksamheten är att

 • ge råd om tekniskt samarbete till olika statliga program
 • organisera expertmöten och utbildningsseminarier
 • sprida information om bosättningsfrågor.

Se även DagDok: UN-Habitat.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15