Åldrande och äldre

Den snabba ökningen av antalet äldre i världen kräver strategier för att säkerställa att de äldre medverkar både vad gäller givande och tagande i samhällslivet.

Två världskonferenser om åldrandefrågor

1982 hölls en världskonferens om åldrandefrågor i Wien, World Assembly on Aging (A/RES/36/30), där man antog ett internationellt handlingsprogram om åldrande - Vienna International Plan of Action on Ageing.

2002 antogs Madrid International Plan of Action on Ageing och Political Declaration på den andra världskonferensen om åldrandefrågor.

Beslut och handlingsprogram

1991 antog generalförsamlingen United Nations Principles for Older Person (A/RES/50/141) samlade under fem teman:

 • oberoende
 • deltagande
 • omsorg
 • självförverkligande
 • värdighet

1995 antogs vid toppmötet om social utveckling i världen, World Summit on Social Development Copenhagen, en handlingsplan. Den inkluderar ett samhälle för alla åldrar.

Äldrefrågor i FN-kalendern

1998 inrättades den Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106) - International Day of Older Persons - den 1 oktober. Samma år proklamerades 1999 som FN:s äldreår - International Year of Older Persons (A/RES/50/141).

Sedan 2012 firas Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre - the World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) den 15 juni.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-04-22