Åldrande och äldre

Den snabba ökningen av antalet äldre i världen kräver strategier för att säkerställa att de äldre medverkar både vad gäller givande och tagande i samhällslivet.

Två världskonferenser om åldrandefrågor

1982 hölls en världskonferens om åldrandefrågor i Wien, World Assembly on Aging (A/RES/36/30), där man antog ett internationellt handlingsprogram om åldrande - Vienna International Plan of Action on Ageing.

2002 antogs Madrid International Plan of Action on Ageing och Political Declaration på den andra världskonferensen om åldrandefrågor. Kommissionen för social utveckling - Commission for Social Development (CSocD) - gör en översyn vart fjärde år över genomförandet av handlingsprogrammet.

Beslut och handlingsprogram

1991 antog generalförsamlingen United Nations Principles for Older Person (A/RES/50/141) samlade under fem teman:

 • oberoende
 • deltagande
 • omsorg
 • självförverkligande
 • värdighet

1995 antogs vid toppmötet om social utveckling i världen, World Summit on Social Development Copenhagen, en handlingsplan. Den inkluderar ett samhälle för alla åldrar.

Äldrefrågor i FN-kalendern

1998 inrättades den Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106) - International Day of Older Persons - den 1 oktober. Samma år proklamerades 1999 som FN:s äldreår - International Year of Older Persons (A/RES/50/141).

Sedan 2012 firas Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre - the World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) den 15 juni.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2023-11-23