Hållbar utveckling

Social och ekonomisk utveckling, som gynnar alla, är en förutsättning för bestående världsfred. Denna koppling erkänns i FN-stadgan. Utifrån stadgan ska FN främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande. Därför används större delen av FN:s resurser till olika program och åtgärder. Dessa har som mål att förbättra levnadsvillkoren för alla människor.

HÅLLBAR UTVECKLING PER ÄMNE

Ekonomiska och sociala rådet

Det ekonomiska och sociala rådet - ECOSOC - har till uppgift att  samordna det ekonomiska och sociala arbete, som utförs av FN:s underorgan och fackorgan.

Mer om FN och hållbar utveckling

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2023-04-03